De historische vakkenstructuur langs de Wegh der Weegen is ook nog steeds goed zichtbaar in woon-werkgebied Soesterberg-Noord. Dat terrein wordt de komende jaren omgevormd tot een woonterrein. De vakkenstructuur van de Wegh blijft intact, sterker nog, ze wordt versterkt!

Dat staat te lezen in de kersversie Gebiedsvisie Soesterberg-Noord. Daar komen 500 nieuwe woningen bij, boven de 150 die er al staan. De gemeente Soest wil de straten in dit gebied, die voor een deel ook sorties zijn of halfsorties, versterken met een aantrekkelijk, groen profiel. Zo wordt de Sterrenbergweg weer ingericht als een sortie met karakteristieke laanbeplanting en groene bomen. De Westelijke Ontsluitingsweg, op de overgang van Soesterberg-Noord naar de wijk Sortie 16 (tussen Soesterberg-Noord en woonwagenkamp Beukbergen), wordt ingericht als een groene toegangsweg met naar het nieuwe woongebied met een bomenrij in de groene berm.

Om de aanleg en het onderhoud van de Wegh der Weegen, de huidige Amersfoortsestraat, op de Utrechtse Heuvelrug te kunnen bekostigen, zijn in 1652 langs de weg 24 vakken uitgezet. Die vakken werden van elkaar gescheiden door ‘sorties’. Deze sorties dienden als ruimtelijke begrenzing van de vakken. De sorties bestonden oorspronkelijk uit eiken(hak)hout of eikenlanen op aarden wallen. Halverwege de sorties lagen de entrees tot de vakken, die veelal in gebruik waren als landgoed of buitenplaats. Deze zogenaamde ‘half-sorties’ werden vaak beplant met laanbomen.

Alle vakken langs de historische Wegh der Weegen hebben eenzelfde standaardbreedte van 100 roede (376 meter) en een diepte van 50 roede (188 meter). De karakteristieke vakkenstructuur – met sorties en half-sorties – is nog grotendeels bewaard gebleven. In Soesterberg Noord liggen sortie 15 (Sterrenbergweg) en sortie 14 (Veldmaarschalk Montgomeryweg), op de overgangen van vak 14, 15 en 16. Vak 14 en 15 zijn in Soesterberg Noord in de loop der eeuwen geheel of gedeeltelijk bebouwd geraakt. De (half) sorties zijn omgevormd tot gewone woon- of bedrijfsstraten met afwisselend woningen en bedrijfsbebouwing. Herstel van het historische karakter van deze wegen, met een breed en groen profiel, staat voorop in deze visie.