Door uw gegevens in te vullen ontvangt u, i.v.m. de bestandsgrootte, het bestand zo spoedig mogelijk via WeTransfer. U kunt het Streefbeeld aanvragen door via dit formulier uw gegevens in te vullen.

Het is najaar 2015 en de stichting is zo’n twee en een half jaaractief, als in gesprek met de provincie Utrecht wordt geconstateerd dat een visie over het geheel van de 11 kilometer lange Wegh der Weegen ontbreekt. Daarentegen worden delen van deze provinciale weg afzonderlijk onderhouden en aangepakt met als gevolg dat er geen sprake is van eenvormigheid maar van meerdere tracés met ieder een eigen inrichting en beeld.

Hiertoe uitgenodigd door de provincie heeft de stichting het voortouw genomen om in samenwerking met de provincie en de vier gemeenten die door de Wegh verbonden worden – Amersfoort, Soest, Zeist en De Bilt – een dialoog te organiseren met de samenleving. Een dialoog met als doel om te komen tot een totaalvisie die voor vele jaren kan dienen als kader voor ontwikkelingen aan en langs de Wegh. Een beeld waar wij gaandeweg naar toe kunnen werken, oftewel een Streefbeeld.

Aan de dialoogavonden, gehouden op 18 september en 13 november 2017, hebben ruim 100 belangstellenden – omwonenden, instellingen, bedrijven, verenigingen e.d. – actief medewerking verleend aan de hand van de thema’s ‘eenheid, samenspel en binding’ die zijn terug te vinden in het Streefbeeld.

Ondertussen werd de samenwerking tussen de stichting, de provincie en de vier gemeenten vastgelegd in een Samenwerkings-/Intentieovereenkomst. Deze samenwerking komt tot stand door ambtelijke ondersteuning terwijl het proces om te komen tot het Streefbeeld door de provincie en gemeenten ook financieel mogelijk is gemaakt. Onze dank voor deze ondersteuning gaat ook uit naar de bestuurders, onze beschermheer Fons Asselbergs en de Raad van Advies en, niet te vergeten, de vele vrijwilligers die ons telkens bijstaan.

Het is nu zaak om, aan de hand van dit Streefbeeld, de aangereikte ideeën en voorstellen te gaan uitwerken. Ook hierbij ziet de stichting voor zich een belangrijke taak weggelegd in nauwe samenwerking met de provincie en de betrokken gemeenten.

Een wel heel opmerkelijke voortzetting van de Publiek-Private Samenwerking, die bij het ontwerp en de aanleg van de Wegh der Weegen en zijn vakken ruim drieënhalve eeuw geleden zijn intrede deed!

Nadat op 31 mei 2018 het Streefbeeld is overhandigd aan Dennis Straat, gedeputeerde van de Provincie met o.a. de portefeuille Mobiliteit, is het digitale exemplaar in pdf beschikbaar. Door uw gegevens in te vullen ontvangt u, i.v.m. de bestandsgrootte, het bestand zo spoedig mogelijk via WeTransfer. U kunt dit aanvragen door via dit formulier uw gegevens in te vullen.

Verdere tussentijdse informatie over de implementatie van het Streefbeeld treft u aan in onze nieuwsbrief.