v.l.n.r.: Nico Broeders, Hans Voorberg en Cees Dubbeld.

 

 

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
  • Hans Voorberg, voorzitter
  • Nico Broeders, secretaris
  • Cees Dubbeld, penningmeester

 

 

Raad van Advies

sinds 21 december 2015

Beschermheer: Prof. drs. A.L.L.M. Asselbergs,
voormalig directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg & Ereburger van Amersfoort.

Ir. Hanny Heetman,
landschapsarchitect / beeldend kunstenaar

Rudi Boekhoven,
oud-burgemeester Zeist

Mr. P.J. Biesheuvel,
voormalig lid Tweede Kamer

Drs. Hans Zijlstra,
historicus

Onderzoek en oprichting

Roland Blijdenstijn, cultuurhistoricus bij de Provincie Utrecht, heeft naar aanleiding van de renovatie van de weg opdracht gegeven voor een studie naar diens historie. Jaap Evert Abrahamse van de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed (RCE) heeft dit uitgebreide onderzoek verricht, en beiden hebben samengewerkt aan het boek Wegh der Weegen, waarbij het accent van Roland Blijdenstijn lag bij de historie van de verschillende vakken van de weg. Naar aanleiding van de uitzonderlijk grote belangstelling die dit boek ondervond is besloten een stichting op te richten: de stichting Wegh der Weegen. De Provincie Utrecht heeft de aanloop naar en de oprichting van de stichting gefaciliteerd.