Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat per 1 februari 2021 uit:

Henk van den Broek -voorzitter

Nico Broeders - secretaris

Cees Dubbeld - penningmeester

Raad van Advies

sinds 21 december 2015

Beschermheer: Prof. drs. A.L.L.M. Asselbergs,
voormalig directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg & Ereburger van Amersfoort.

Ir. Hanny Heetman,
landschapsarchitect / beeldend kunstenaar

Rudi Boekhoven,
oud-burgemeester Zeist

Drs. Hans Zijlstra,
historicus

Onderzoek en oprichting

Roland Blijdenstijn, cultuurhistoricus bij de Provincie Utrecht, heeft naar aanleiding van de renovatie van de weg opdracht gegeven voor een studie naar diens historie. Jaap Evert Abrahamse van de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed (RCE) heeft dit uitgebreide onderzoek verricht, en beiden hebben samengewerkt aan het boek Wegh der Weegen, waarbij het accent van Roland Blijdenstijn lag bij de historie van de verschillende vakken van de weg. Naar aanleiding van de uitzonderlijk grote belangstelling die dit boek ondervond is besloten een stichting op te richten: de stichting Wegh der Weegen. De Provincie Utrecht heeft de aanloop naar en de oprichting van de stichting gefaciliteerd.