De huidige N237 tussen Amersfoort en Utrecht is halverwege de 17e eeuw aangelegd volgens een ontwerp van de Amersfoortse bouwmeester Jacob van Campen. De weg werd indertijd omschreven als ‘de Wegh der Weegen’.

De Stichting Wegh der Weegen is opgericht op 21 januari 2013. Doelstelling van de stichting is ‘het (doen) vergroten van de bekendheid en de beleving van de cultuurhistorische aspecten en andere waarden van de ‘Wegh der Weegen’.

Teneinde het doel van de stichting te bereiken zullen de inspanningen in het bijzonder gericht zijn op:

  • het verder bekendmaken van het bestaan en doelstelling van de stichting;
  • het in stand houden van de Wegh der Weegen als belangrijk onderdeel van het Nederlands cultuurhistorisch erfgoed, waarvoor o.a. zal worden gestreefd naar het verkrijgen van de status van nationaal monument;
  • het aanhaken bij door derden geïnitieerde projecten en evenementen, die relatie hebben met de ‘Wegh’ en zijn geschiedenis;
  • het initiëren van eigen projecten;
  • het stimuleren van onderzoek naar en onderwijs in de (verschillende aspecten van de) geschiedenis van de ‘Wegh’;
  • het bevorderen van de oprichting van een aantal ‘landmarks’ met (een directe) betrekking tot de ‘Wegh’;
  • het zoveel mogelijk zichtbaar maken van de classicistische structuur van de Wegh; en
  • het (doen) bevorderen van de eenheid van beleid ten behoeve van de doelstelling van de stichting bij de provincie Utrecht en de bij de ‘Wegh’ betrokken gemeenten Amersfoort, Soest, Zeist, De Bilt en Utrecht.