Bij de aanleg van de Wegh der Weegen werden vakken uitgegeven. Op vak 15 werd in 1653 de buitenplaats Sterrenberg gebouwd. Later werd het toen nog onbebouwde vak 16 eraan toegevoegd.
Het geheel kwam in 1805 in handen van de familie Bosch van Drakestein. Deze invloedrijke familie en grootgrondbezitter, o.a. eigenaar van kasteel Drakestein, is van betekenis geweest voor de ontwikkeling van het dorpje Den Bergh. Zij waren initiatiefnemer voor het eerste schooltje en schonken in 1837 de grond voor de RK kerk en de begraafplaats waar nog steeds de familiegraven zijn.
Verkaveling
In 1920 bouwde de familie Bosch van Drakestein op een deel van het terrein een nieuwe villa Klein Sterrenberg en verkochten de rest aan de Gebr. v.d. Krol, ook al eigenaar van de Paltz. Zij kapten de bomen en groeven zand af voor de verkoop en maakten een begin met de verkaveling. Op het Zeister grondgebied kwam in 1922 het woonwagenkamp Beukbergen en in 1928 de Johannes Stichting. Na de oorlog werd Groot Sterrenberg gesloopt. In het noordelijk deel kwam industrie en in het zuidelijk deel woningbouw en een sportpark. De Johannes Stichting werd omgedoopt in Sterrenberg (later Abrona) en is nu verkaveld tot de wijk ‘Wonen op Sterrenberg’.
De ontwikkeling van Sterrenberg en het naastgelegen vak, van 1653 tot nu, wordt in beeld gebracht door gespreksleider Jan de Mos.
Datum: woensdag 17 mei 2023, van 14.00 tot 16.00 uur, zaal open om 13.45 uur.
Adres: SWOS Ontmoetingscentrum Soesterberg, Dorpsplein 18, 3769 VA Soesterberg.
De toegangsprijs € 2,50 per persoon, te voldoen bij de entree, aanmelden niet nodig.

Stichting Welzijn Ouderen Soest
PERSBERICHT