De plaatsing van 24 sortietegels langs de Wegh der Weegen is dinsdag 12 april feestelijk gevierd. De onthulling van één van die tegels vond plaats bij sortie 7, de meest zichtbare sortie (een Frans woord voor uitgang) langs de weg, die als N237 op de provinciale wegenkaart staat en drie namen heeft: Utrechtseweg, Amersfoortsestraat, en Amersfoortseweg.

Sortie 7 ligt naast eethuis De Stoeterij bij Soesterberg en is een veelgebruikte brede en goed zichtbare toegang voor Defensie, die met jeeps en pantserwagens vanaf het Zeisterspoor over de Laan Blussé van Oud Alblas (ook een sortie) rijdt, de N237 oversteekt en z’n weg vervolgt tot aan militair oefenterrein Vlasakkers. ,,Die sortie is dus al sinds het begin van de weg in gebruik,’’ zegt Hans Voorberg, voorzitter van de stichting Wegh der Weegen. ,,Al 350 jaar dus.’’

Laura Vlot, een 8-jarig meisje dat vlakbij sortie 7 woont, werd ingeschakeld om twee scharen op een kussentje in ontvangst te nemen van ‘Jacob van Campen’ te paard en aan te bieden aan gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht en wethouder Bertien Houwing van Amersfoort. Samen knipten de bewindsvrouwen een blauw lint door waarmee de sortie werd ‘geopend’.

Met de plaatsing van 24 tegels aan weerszijden van 12 sorties zijn nog niet alle sorties gemarkeerd. Er moeten er nog elf volgen aan de Utrechtse kant van de 11 kilometer lange weg, wat dus 22 tegels kost. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht zegde gisteren toe dat de provincie die voor haar rekening neemt.

Een aantal sorties, die destijds bouwkavels van elkaar scheiden, is nauwelijks meer in het landschap te zien. ,,Toch,’’ zegt ontwerper en architect John van Dijk, ,,kun je op enkele plekken aan bomenrijen zien dat hier vroeger een sortie geweest is. Dat is echt prachtig om te zien.’’ Door ook de vrijwel verdwenen sorties te markeren wordt de belevingswaarde van de historische weg verhoogd. ,,En dat is ook een van onze belangrijkste doelstellingen,’’ zegt stichtingsvoorzitter Hans Voorberg. ,,We willen de weg bekender maken maar ook de belevingswaarde ervan vergroten.’’

Van Dijk bouwt momenteel een huis langs de weg en dat mag volgens de regels alleen als er in de omgeving een meerwaarde wordt toegevoegd; in het algemeen is het beleid dat er niet meer stenen komen buiten de bebouwde kom van Amersfoort. ,,We zijn eropuit gekomen dat deze sortiemarkeringen een meerwaarde geven aan de weg,’’ zegt Van Dijk. ,,Daar ben ik erg blij mee.’’

Hij heeft een aantal ontwerpen de revue laten passeren. Uiteindelijk koos hij voor een eenvoudig ontwerp, met alleen het woord Sortie en het nummer erop, met aan de rand de vermelding Wegh der Weegen. De stenen liggen in ruitligging op de uitritten, waardoor ze meer opvallen.

**Een speciale dank gaat uit naar eethuis De Stoeterij die de locatie beschikbaar stelde en Eugenie Plekkepoel uit Soesterberg die, met haar paard, belangeloos medewerking verleende als “Jacob van Campen.”

De exacte locaties van de aangebrachte tegels zijn hieronder te zien.