De stichting Wegh der Weegen is zeer verheugd met de mededeling van de gemeente Amersfoort dat ze afziet van de vestiging van restaurant De Vlasakkers aan de voet van het Belgenmonument. Daarmee ondersteunt ze de mening van een groep bezorgde omwonenden, die net als de stichting bij de gemeente bezwaar hadden gemaakt tegen de voorgenomen verplaatsing.

Het restaurant moet vanwege de komst van de westelijke ontsluiting van Amersfoort wijken. De hoek van de Utrechtseweg en de Belgenlaan was voor de eigenaar de beste plek en de gemeente wees de plek aan als zoeklocatie. Het restaurant zou dan aan het begin van de Wegh der Weegen staan en daaraan afbreuk doen.

,,Het is goed nieuws om te vernemen dat er geen ruimte is voor horeca in de nabijheid van het Belgenmonument,’’ zegt bestuurslid van de stichting Nico Broeders. ,,Zo wordt er op een respectvolle manier omgegaan met deze voor België, Nederland en in het bijzonder Amersfoort bijzondere herdenkingsplaats die zo in ere wordt gehouden. Een plek bovendien die het verdient om meer aandacht te krijgen in de nabije toekomst. De Stichting Wegh der Weegen heeft daarom met belangstelling kennisgenomen van het raadsvoorstel en juicht dit voorstel van harte toe!’’

De stichting pleitte in oktober 2015 nog voor uitstel van het voornemen, omdat er in 2016 een visiekaart wordt opgesteld voor de Wegh der Weegen. Belangrijke ontwikkelingen die het karakter van de Wegh zouden aantasten, zouden nu achterwege moeten blijven, bepleitte voorzitter Hans Voorberg.