De Wegh der Weegen staat in de Bosatlas van het Cultureel Erfgoed in Nederland (Noordhoff Uitgevers, 2014)!

In het hoofdstuk over verkeer en vervoer staan maar twee onderwerpen uit de provincie Utrecht: naast de Wegh der Weegen wordt het Spoorwegmuseum in Utrecht vermeld.

Op bladzijde 162 wordt aandacht besteed aan de weg, met een gedetailleerde kaart.
Daarmee erkennen mensen die het kunnen weten, hoe belangrijk de weg is voor de geschiedenis van Nederland.

De weg wordt een ‘fraai voorbeeld’ genoemd van een aangelegde weg. Na de Romeinse tijd werden er zelden verbindingswegen aangelegd. Die ontstonden vanzelf doordat mensen paden maakten op de droogste plaatsen.
Het ontwerp van Jacob van Campen was gebaseerd op de beschrijving van Romeinse wegen in Italiaanse ontwerphandboeken, aldus de schrijvers van de Bosatlas. De Wegh der Weegen diende als voorbeeld van enkele andere straatwegen, maar was niet representatief voor andere landwegen in de Republiek. Andere 17de-eeuwse straatwegen waarvan elementen resteren zijn de Biltse Steenstraat, de Scheveningse Zeestraat en de straatweg Hoorn-Enkhuizen.

Een gedetailleerde kaart staat op bladzijde 162 van de Bosatlas.