Roland Blijdenstijn (de samensteller van het boek “Wegh der Weegen in vogelvlucht”) heeft betreffende de sorties op basis van een onderzoek van Parklaan Landschapsarchitecten d.d. 13 september 2011 over de vele ontwikkelingen en bijzonderheden  recent de gegevens geredigeerd, bewerkt en geactualiseerd. Deze zijn opgenomen in de pdf-file die hier te downloaden is. Via het menu van de website onder “Wegh der Weegen” en vervolgens kaarten zijn de locaties en de omschrijvingen ook te bekijken.

Er zijn per sortie drie onderdelen opgenomen te weten:

  1. Ontwikkeling in de tijd aan de hand van peildata.
  2. De beplanting bij de sortie
  3. Functie en status sortie

Met name alle streetview Google foto’s per sortie zowel noord als zuid zijn nieuw (opname 2022), waarbij (mits op de foto aanwezig) de sortietegels met een pijltje zijn gemarkeerd.

Onze dank gaat uit naar Roland Blijdestijn voor het actualiseren van deze gegevens.