Op 3 oktober is in de centrale hal van het gemeentehuis van Zeist het kunstwerk ‘Plakkaat van Verbondenheid’ van Isabel Ferrand onthuld. Het geeft in veel talen de relatie aan van de kernen en nationaliteiten die samen de gemeente Zeist vormen. 

Verder geven vijfenzeventig medaillons met personen, gebouwen en initiatieven symbolisch de onderlinge verbondenheid aan binnen de gemeente. Ook de Wegh der Weegen is als medaillon een plekje toebedeeld tezamen met de afbeelding van Jacob van Campen. Op de website www.verbondenheid.art zijn alle medaillons in detail te bewonderen. Een afvaardiging van het bestuur van de Wegh der Weegen was bij de onthulling aanwezig.