In het Streefbeeld van de Wegh wordt in projectenvelop 1 de suggestie gedaan om de snelheid op de Wegh der Weegen terug te brengen naar 60 km/u gezien de vele aanliggende bebouwing en uitritten. Dat is de wens van de vele omwonenden en belanghebbenden tijdens het vervaardigen van het Streefbeeld dat begin 2018 is afgerond na druk bezochte participatiebijeenkomsten.
De gedeputeerde van de provincie, Arne Schaddelee, is voor de overige wegen binnen de provincie Utrecht die mening ook toegedaan zoals hij tijdens een symposium in Doorn kenbaar maakte. Volgens zijn voorstel, dat ook al een thema was tijdens de verkiezingen in 2019, zal dat de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. Welke wegen dat gaan worden zal na een studiefase binnen de provincie duidelijk worden. Voor de Wegh der Weegen is die studiefase dus niet nodig want het is omschreven in het Streefbeeld. Zie ook het artikel in het AD van 29 januari.