Nu het Streefbeeld al geruime tijd geleden is vastgesteld is het zaak om de komende jaren het gedachtegoed te waarborgen. Na een lange voorbereidingstijd waarin gesproken is met de wethouders en ambtenaren van de gemeenten Amersfoort, Soest en Zeist is inmiddels na overleg met onze beschermheer en Raad van Advies de eerste opzet van de Uitvoeringsovereenkomst afgerond. 
Vervolgens kan dan deze overeenkomst in concept naar de Provincie en de gemeenten om deze te bespreken en definitief vast te stellen.

Enkele aandachtspunten die in het concept zijn opgenomen zijn o.a.:
-Status van het Streefbeeld
-Beeldkwaliteitsplan
-Ruimtelijke Kwaliteit
-Rol van de betrokken partijen
-Overlegvormen
Het streven is om dit proces in april 2020 af te ronden.