In de vergadering van 19 november (ook wel de Ronde genoemd) komt het Ruimtelijk kader herontwikkeling Zon & Schild aan de orde. Dit is een voorbereiding op het uiteindelijke besluit dat op 3 december is gepland.

In dit raadsvoorstel is bij de argumenten ook een gedeelte over de Wegh der Weegen opgenomen onder punt 1.6 en de tekst is als volgt:

We verbeteren de cultuurhistorische waarden Het terrein van Zon & Schild ligt aan de Utrechtseweg en daarmee aan de Wegh der Weegen. Deze verbinding tussen Utrecht en Amersfoort is in de 17de eeuw bedacht door Jacob van Campen en bestaat uit de weg met daaraan bebouwing in vakken van gelijke grootte. De hoofdbebouwing dient altijd in het midden van het vak te staan.
Het terrein van Zon & Schild beslaat drie van deze vakken (de nummers 2, 3 en 4 aan de zuidzijde) en maakt een prominent onderdeel uit van deze monumentale buitenplaatsenstructuur. In de huidige terreininrichting zijn enkele oude structuren nog duidelijk herkenbaar. De hiërarchie tussen hoofd- en bijgebouwen is echter verstoord door recentere bebouwing en er ontbreekt samenhang. Ook de groenstructuur is verwaterd en hier ontbreekt een coherente hoofopzet. In het ruimtelijk ontwikkelkader gaan we uit van het versterken en verbeteren van de cultuurhistorische waarden. Zo zullen de monumentale panden moeten worden gerenoveerd, zal nieuwe bebouwing zich moeten voegen naar de monumentale ensemble opzet en worden de oude uitgangen tussen de vakken (sorties) weer hersteld. Op deze wijze zullen de historische waarden versterkt worden.

Het terrein van Zon & Schild is gelegen tussen de sorties 2 en 5. (zie de blauwe aanduidingen op de foto)

De bijbehorende stukken kunt u vinden op https://amersfoort.notubiz.nl/vergadering/684493/De%20Ronde