Al vele jaren is er discussie over de invulling van het gebied achter de Oude Tempel. Het college van Soest stemde op 22 april en 6 mei 2020 in met het voorstel aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan Oude Tempel vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit regels, een toelichting, een verbeelding en een groot aantal bijlagen. Het bestemmingsplan, het raadsvoorstel, de Nota van wijzigingen en het concept-raadsbesluit zijn aan de gemeenteraad aangeboden. Deze documenten vindt u op de door de gemeente Soest vervaardigde website www.oudetempel.nl. Behandeling van het bestemmingsplan Oude Tempel in de opiniërende raad is voorzien op 3 juni 2020 en in de besluitvormende raad op 11 juni 2020.

Buitenplaats De Oude Tempel ligt in vak 12 van de oude Wegh der Weegen. Het terrein, dat wordt ontsloten via de Oude Tempellaan bestaat grotendeels uit parkbos. Het neobarokke landhuis wordt omgeven door gazons. In 1912 liet jhr. R.A. van Holthe tot Echten een nieuw jachthuis bouwen op de buitenplaats De Oude Tempel, waar eerder een jachthuis van Prins Hendrik had gestaan.