Ook op de tweede dialoogavond mochten wij een groot aantal belangstellenden begroeten. Na de presentatie door SB4 van hun samenvatting van de opmerkingen en suggesties die tijdens de eerste dialoogavond waren gemaakt, is hierover uitgebreid gediscussieerd aan zes tafels. De inbreng zal nu worden verwerkt in een definitieve versie van het Streefbeeld.

Wij mogen, gelet op de deelname van zoveel bewoners, bedrijven, instanties etc., gerust spreken van een zeer succesvol participatietraject. De verwachting is het Streefbeeld begin volgend jaar te kunnen aanbieden aan de provincie Utrecht en de gemeenten die betrokken zijn bij de Wegh.
Een meer uitgebreid verslag van de tweede dialoogavond zal worden opgenomen in onze eerstvolgende nieuwsbrief.