Op vrijdag 15 december 2017 is het Park Vliegbasis Soesterberg door de Provincie overgedragen aan Utrechts Landschap dat dit jaar het 90-jarig jubileum viert. Toen de luchtmacht het gebied in 2009 verliet, kocht de provincie het grootste deel van de voormalige vliegbasis. Het Park Vliegbasis Soesterberg kreeg het een gecombineerde bestemming van een bijzonder natuurgebied met net zo bijzonder militair erfgoed. Het terrein is onderdeel van twee belangrijke ecologische corridors. De voormalige vliegbasis vormt hiermee een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk Nederland en in het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug.