Er komt een tweede avond over de Wegh der Weegen, de oude verbindingsweg tussen Amersfoort en Utrecht. Na een succesvolle dialoogavond met meer dan tachtig betrokkenen medio september, wordt er op maandag 13 november een ontwerp voor een Streefbeeld gepresenteerd. Daarin worden alle suggesties en aanmerkingen van de eerste avond gebundeld gepresenteerd, als opmaat voor een definitief toekomstplan voor de Wegh. Ook wie niet op de eerste avond is geweest is van harte welkom om mee te praten. Want voordat er een definitief Streefbeeld ligt, worden ook de aanmerkingen die straks nog naar voren worden gebracht ook serieus bekeken.
Bureau SB4 uit Wageningen heeft de opmerkingen van de dialoogavond verwerkt in het concept dat samengevat wordt aan de hand van de drie thema’s eenheid, samenspel en binding. SB4 heeft eerder in opdracht van de stichting een inventarisatie gemaakt van de bijzonderheden van deze door architect Jacob van Campen uit Amersfoort ontworpen weg. Belangrijkste kenmerken zijn de kaarsrechte lijnen en de geometrische vormen in vaste maten in de zogeheten vakken. Burgers konden destijds zo’n vak verwerven mits ze een deel van de aanleg en onderhoud van de Wegh voor hun rekening namen. Inmiddels is dat karakter in delen van de weg verdwenen of minder zichtbaar.
De bedoeling is om vóór de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 het Streefbeeld gereed te hebben. Op basis daarvan kan met de nieuw gekozen gemeentebesturen en de provincie Utrecht een uitvoeringsovereenkomst worden gesloten. Bedoeling van het Streefbeeld is de charme en de unieke historie van deze weg terug te laten komen in historische danwel eigentijdse vorm. De stichting Wegh der Weegen vraagt al jaren aandacht voor de cultuurhistorische betekenis van deze weg en wil dat met een Streefbeeld dat gedragen wordt door de provincie Utrecht en de vier gemeenten waar deze weg doorheen loopt, vormgeven.
De presentatieavond van 13 november wordt belegd in het conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten in Soesterberg en begint om 19.30 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden op 13nov@wderw.nl.