Tijdens de Inspiratiebijeenkomst ‘Europese wegen – Weg van Utrecht’ die op 31 mei jl. werd georganiseerd door de provincie Utrecht heeft Hans Voorberg, namens de Stichting Wegh der Weegen en allen die hieraan hun medewerking hebben verleend – waarbij de deelnemers aan de dialoogavonden niet werden vergeten – het eerste exemplaar van het Streefbeeld aangeboden aan Dennis Straat, gedeputeerde met o.a. de portefeuille Mobiliteit.
Veel geïnteresseerden waaronder beleidsmakers, gemeenten, ontwerpers, wegonderhoud, mobiliteit en de erfgoedsector waren aanwezig alsmede gedeputeerde Mariëtte Pennarts gezien haar portefeuille Cultuur.

Binnenkort is het Streefbeeld te downloaden vanaf deze site.