Maandag 23 april jl. is in het Berghotel het concept besproken van het Streefbeeld dat op 31 mei aangeboden gaat worden aan gedeputeerde Dennis Straat van de provincie Utrecht. Aanwezig waren afgevaardigden van de provincie en de gemeenten Amersfoort, Soest en Zeist. Buiten het bestuur van de stichting namen tevens deel de leden van de Raad van Advies en de bureaus SB4 en Unicum Communicatie.
Het Streefbeeld kan de komende jaren als basis fungeren voor een optimale uitvoering. Op die manier kan recht gedaan worden aan de cultuurhistorische waarden van de Wegh der Weegen zonder de moderne uitgangspunten daarbij niet te vergeten. Ook zijn de aanbevelingen rondom de eenheid van de weg opgenomen in het Streefbeeld.
Na de aanbieding van het Streefbeeld volgt nog de procedure om tot een uitvoeringsovereenkomst met de provincie en de gemeenten te komen.