Op zaterdag 2 juni tijdens het wijkfeest van Amersfoort Zuid op het Juliana van Stolbergterrein was de Wegh der Weegen ook vertegenwoordigd. Dit wijkfeest werd dit jaar voor het eerst georganiseerd en is, gezien de publieke belangstelling en de vele activiteiten, zeker geslaagd te noemen. De informatiekraam van de Wegh der Weegen trok ook veel belangstellenden. Door de recente artikelen in dag- en weekbladen bleken veel bewoners al op de hoogte te zijn van onze activiteiten. Aan de geïnteresseerden die de Wegh nog niet kenden werd het ontstaan en, middels het Streefbeeld, de toekomst van de Wegh toegelicht. De tekening die het traject van 11 kilometer weergeeft was een prima hulpmiddel om dit te verduidelijken.
Ook de boekjes “In Vogelvlucht” en fietsboekjes vonden gretig aftrek. Aan het eind van de dag kunnen we stellen dat onze aanwezigheid niet voor niets is geweest. Onze dank gaat uit naar de stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid voor het geslaagde evenement.