Het ecoduct Boele Staal over de Amersfoortsestraat bij Soesterberg is woensdagmiddag 31 augustus officieel geopend door de naamgever, oud-commissaris van de koningin in Utrecht Boele Staal. Hij deed dat samen met zijn kleinzoon Boele Staal door een lint door te knippen. Daarna strooiden kleinkinderen en verstandelijk beperkte medewerkers van kunstatelier Jans Pakhuys uit Amersfoort heidezaad uit aan de noordkant van het ecoduct, op de plek waar vroeger de Sauna Soesterberg stond.

De medewerkers van Jans Pakhuys zijn de ontwerpers van de dieren die zijn uitgespaard in de zijwanden van het ecoduct. Aan de binnenwanden onder het ecoduct zijn de fameuze dichtregels van Everard Meyster uitgespaard waarin hij de destijds nieuwe weg tussen Utrecht en Amersfoort, die midden 17e eeuw ontstond, de Wegh der Weegen noemde.

Het ecoduct, dat zo’n 20 miljoen euro heeft gekost, heeft veel tongen losgemaakt. In 2005 werd er zelfs een referendum over gehouden, omdat een aantal inwoners van Soest het maar geldverspilling vond. Met leuzen als ‘Word jouw oma niet meer gewassen?’ probeerde een actiecomité burgers ervan te overtuigen dat er beter geld vrijgemaakt kan worden voor de zorg dan voor dieren en planten. Het referendum kreeg niet genoeg voorstemmers om te worden besproken in de gemeenteraad.

Het ecoduct is al open voor dieren sinds begin dit jaar. Vooral kleine dieren zoals insecten, reptielen en kleine knaagdieren blijken er al veel gebruik van te maken. De komst van het ecoduct heeft ook een economisch voordeel, schetste gedeputeerde Bart Krol. ,,Want de regio krijgt er een groener imago door. Daarom willen mensen hier graag wonen en werken.’’

De Utrechtse stadsdichter Ingmar Heytze droeg nog een gedicht voor over het nieuwe ecoduct dat hij Passage noemde.

De provincie Utrecht en het Programmabureau Hart van de Heuvelrug hebben bij de opening van het ecoduct helaas geen aandacht besteed aan de Wegh der Weegen. Wel is de stichting blij dat de beroemde dichtregel over de Wegh van Everard Meyster een prominente plek in het ecoduct heeft gekregen.