Nadat wij in november 2021 via de provincie de mogelijkheid kregen om de Wegh der Weegen te promoten tijdens de Vuelta zijn wij natuurlijk gestart met het vormen van ideeën. Al snel bleek dat het ophangen van doeken aan een ecoduct het meest zou opvallen en is dit idee d.m.v. een fotomontage voorgelegd aan de provincie. In februari bleek dat de provincie het idee prima vond en vroeg een offerte. In mei vond de provincie het toepassen van een 12,5 meter lang doek over de hele breedte van de Wegh risicovol en is deze mogelijkheid gecanceld.

In juni bleek dat het ophangen van een doek met die lengte toch mogelijk was en zou de provincie zorgen voor het ophangen. Nadat ook in juni bleek dat er logo’s van de provincie en Vuelta op het doek gedrukt moesten worden vond het bestuur dat een doek met Vuelta logo in de toekomst niet meer bruikbaar is en is i.v.m. milieuaspecten deze lange versie van 12,5 meter vervallen. Vervolgens is er gekozen voor het toepassen van kortere (en dus goedkopere) doeken en zijn er 2 doeken besteld met een lengte van 2 meter.

Doordat in een eerder stadium de provincie zou zorgdragen voor het ophangen is er een afspraak gemaakt met de afdeling wegen van de provincie om e.e.a. verder af te spreken. Verbazingwekkend was toen de mededeling dat de provincie niet voor het ophangen zou zorgen en dat wij, als stichting, zelf voor het huren van een hoogwerker en ophangen moesten zorgen. Ook zou de verantwoordelijkheid compleet bij de stichting terecht komen. Dat was voor het bestuur het sein om, na meer dan 50 mails in de periode van november t/m juli, dit traject maar stop te zetten. Gelukkig kunnen we de doeken nu wel bij bevriende relaties “Het Witte Kerkje” van de Protestantse Gemeente Zeist en Restaurant Eethuis “de Stoeterij” ophangen.