Het Witte Kerkje in Huis ter Heide stelde hun ruimte ter beschikking, de vlag hing uit en de stichting kon haar verhaal aan bezoekers gaan vertellen. En de bezoekers kwamen ook, benieuwd naar het interieur van het kerkje. Het is altijd weer een feest om de Wegh te promoten en de geschiedenis van de Wegh te vertellen. Veel monumenten, zoals het Belgenmonument in vak 0 in Amersfoort zijn onbekend. Informeren en enthousiasmeren blijft daarom nodig, want er valt veel te zien en te beleven langs de Wegh.
Denk aan opmerkelijke architectuur, buitenplaatsen en fraaie zichtlijnen in het groen. Maar ook de plannen van de stichting vastgelegd in het Streefbeeld komen in gesprekken met belangstellenden op zo’n dag aan de orde. Als erfgoedpartner van het Geheugen van Zeist hebben wij dit jaar ons steentje bijgedragen aan de Open Monumentendag en dat blijven we doen. Tot volgend jaar!

Het Witte Kerkje is een monument en is op 29 januari 1860 in gebruik genomen en ingewijd door de bekende schrijver Nicolaas Beets. Aanleiding voor de bouw is een brief aan de gemeente Zeist dat 400 hervormde arbeiders hier ruim een uur lopen verwijderd zitten van hun dichtstbijzijnde kerk. De heer De la Court, eigenaar van buitenplaats Oud Zandbergen, schenkt vervolgens de grond met als voorwaarde dat het eigendomsrecht terugvalt zodra het kerkje niet meer voor hervormde erediensten wordt gebruikt. Hieraan wordt door de erven fijntjes herinnerd als er in 2003 plannen zijn om het kerkje te verkopen.