Wie op de weg tussen Amersfoort en Zeist reist, rijdt op de Wegh der Weegen. Dat wordt sinds 27 oktober bekendgemaakt door zes speciale borden, geplaatst door de provincie Utrecht.

De borden staan aan de toegangswegen van de Wegh der Weegen, de provinciale weg N237 die loopt van de Stichtse Rotonde in Amersfoort tot aan landgoed Vollenhoven bij Zeist.

De stichting Wegh der Weegen, die enkele jaren geleden een toekomstvisie (officieel: streefbeeld) lanceerde voor de weg, heeft meer plannen om de bijzondere historie van de weg kenbaar te maken aan de verkeersdeelnemers. Met de gemeenten waarbinnen de weg ligt, wordt overleg gepleegd over het aanbrengen van historische wegaanduidingen met de tekst Wegh der Weegen als toevoeging onder de bestaande straatnamen.

Voor de realisatie van het project heeft de opdrachtgever gekozen voor het toepassen van duurzame materialen. In dit geval gaat het om reststoffen uit de suikerrietindustrie. Deze HDPE kwaliteit is zeer geschikt voor de toepassingen die de leverancier “Via van Dalen” kan leveren en heeft een primeur om als het gaat de om zoektocht naar verdere verduurzaming van het inkooppakket van wegbeheerders.