In Amersfoort is een politieke discussie ontstaan over het kappen van bomen aan de Utrechtseweg naast parkflat “de Lichtenberg”. De provincie Utrecht had daar toestemming voor gegeven, maar wethouder Kees Kraanen (VVD) reageert verrast: er is bij de gemeente geen vergunning aangevraagd. Wethouder Kraanen laat in een collegebericht weten dat hij zich aansluit bij de verontwaardigde reacties. Hij zegt dat de gemeente niet op de hoogte was en dat hij daarom de gemeenteraad ook niet heeft kunnen informeren. “Normaal gesproken start de kap van bomen niet voordat er een omgevingsvergunning is aangevraagd”, schrijft hij. “Die aanvraag voor de omgevingsvergunning is nog niet bij ons binnen.”

De provincie Utrecht stemde in met de bomenkap op voorwaarde dat er voor het verdwenen bos een twee keer zo groot oppervlak terug zou komen. Coalitiepartij GroenLinks wil van het college onder meer weten waarom er niet meer is gedaan om de natuur op die plek te sparen. Ook de SP dient raadsvragen in. Zo is de partij benieuwd hoe omwonenden nu nog inspraak kunnen geven en wat de gevolgen zijn voor kwetsbare diersoorten.

Tijdens een videosessie op 28 januari met de provincie, de 4 gemeenten en het bestuur van de Wegh der Weegen, over de uitwerking van het streefbeeld naar een Beeldkwaliteitsplan (dat naar verwachting een structurerende en verhelderende functie zal hebben voor toekomstige verdere ontwikkelingen langs de Wegh) vernamen wij dat er plannen waren bij sortie 2 aan de noordzijde van de Wegh der Weegen.

In 2019 zijn wij wel geïnformeerd over de plannen rondom de ontwikkelingen op het Zon en Schild terrein aan de zuidzijde van de weg. Daarin is, tot op heden, voldoende rekening gehouden met de uitgangspunten van het Wegh der Weegen Streefbeeld.

(tekst gedeeltelijk overgenomen van RTV Utrecht)