Langs de Wegh der Weegen in het dorp Soesterberg vinden allerlei ontwikkelingen plaats: nieuwbouw van appartementen, een nieuw dorpsplein, nieuwe winkels etcetera. In de uitgave “In Uitvoering – 10 jaar Masterplan Soesterberg” schetst de gemeente Soest de stand van zaken. De stichting Wegh der Weegen volgt deze ontwikkelingen op de voet en heeft in enkele gevallen invloed uitgeoefend.
In het jubileumnummer “In Uitvoering” is op pagina 8 een leuk artikel over de Wegh opgenomen.
U kunt het hele jubileumnummer via deze koppeling downloaden. (24 Mb)