Er is een Starfighter F-104 (poortwachter) geplaatst aan de Van Weerden Poelmanweg en deze staat binnen het gebied van Park Vliegbasis Soesterberg. Vanaf 1994 was deze Starfighter F-104 20 jaar te zien langs de A28 ter hoogte van het voormalige Militaire Luchtvaart Museum. Het is een militaire traditie dat bij de ingang van militaire terreinen poortwachters staan, die iets zeggen over wat de desbetreffende organisatie doet. Daarom was het al lange tijd een wens van het Nationaal Militair Museum om voor deze poortwachter een mooie nieuwe plek te vinden. Utrechts Landschap heeft hier graag aan meegewerkt om dit te faciliteren. Zeker ook in het licht van de rijke militaire geschiedenis van de vliegbasis, waarmee ook de betekenis van het gebied als voormalige vliegbasis wordt benadrukt.