De oude sorties 14, 15 en 16, de uitgangen tussen de bouwkavels die vanaf de 17e eeuw werden uitgegeven langs de Wegh der Weegen, keren terug in de nieuwe woonwijk die op de vliegbasis Soesterberg verrijst.

In het stedenbouwkundig ontwerp worden de oude sorties doorgetrokken tot de uiterste noordgrens van de nieuwe wijk, 40 meter vanaf de hoofdlandingsbaan van de voormalige vliegbasis.
De wijk wordt van zuid naar noord verdeeld in vier vakken. Ze eindigen in een nieuw heideveld dat wordt aangelegd en waartussen woningen worden gebouwd. Ook de oude rollerbaan of taxibaan krijgt een hoofdfunctie in de wijk als ontsluitingsweg naar Soesterberg. Daarlangs komen lage patiowoningen. Aan de zuidkant, tegen het bedrijventerrein Soesterberg-Noord, komen woningen in het bosgebied te staan. Er is ruimte voor 220 tot 250 woningen.
De planning is dat er tussen 2019 en 2023 wordt gebouwd. De oude verkeerstoren wordt behouden.
De Wegh-der-Weegenvakken waarin de woonwijk ligt dragen de nummer 13, 14 en 15. De sorties dragen nu de namen Postweg, Veldmaarschalk Montgomeryweg, Stemerdingweg en Sterrenbergweg. Die worden een stukje doorgetrokken, de wijk in. Aan de westkant, naast woonwagenkamp Beukbergen, is de nieuwe westelijke rondweg als oude doortrekking van de sortie Kerklaan al aangelegd.
Wilt u de exacte positie van de overige sorties op de kaart zien. Open dan deze koppeling.