Aanmelden via ons mailadres 18sep@wderw.nl.

Hoe ziet de ideale Wegh der Weegen – de oude verbindingsweg tussen Amersfoort en Utrecht – er in de toekomst uit? Hoe kan het unieke historische karakter van deze weg beter zichtbaar worden gemaakt?
Dat zijn de belangrijkste vragen die dit najaar aan de orde komen op een grote publieksavond op

MAANDAG 18 SEPTEMBER A.S. in het Kontakt der Kontinenten in Soesterberg, vanaf 19.30 uur.

De stichting Wegh der Weegen, die de historische betekenis van de weg wil uitdragen, nodigt aanwonenden, omwonenden, belanghebbende organisaties en alle andere belangstellenden uit om mee te praten over de toekomst van de weg.

Atlas
Aanleiding om publieksavonden te houden vormt een recente studie naar de Wegh en zijn kenmerkende geometrische vakverdeling uit de 17e eeuw. In opdracht van de stichting heeft het bureau SB4 een inventarisatie gemaakt die is uitgemond in een Atlas Wegh der Weegen. Deze atlas vormt de basis van een nog te maken Streefbeeld voor de komende decennia. Daarin worden verbeterpunten en aanpassingen voorgesteld die de charme van deze oude weg weer laten terugkomen, in historische danwel eigentijdse vorm.
De eerste dialoogavond is bedoeld ideeën op te halen bij bewoners, belangstellenden, belangenverenigingen, natuurorganisaties, de horeca, recreatiebedrijven, projectontwikkelaars en grote terreinbeheerders.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden op 18sep@wderw.nl.

Op een tweede avond, op maandag 13 november, wordt een conceptvisie voorgelegd waarin relevante voorstellen zijn verwerkt.

Uitvoeringsovereenkomst
De bedoeling is om vóór de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 het Streefbeeld gereed te hebben. Op basis daarvan kan met de nieuw gekozen gemeentebesturen en de provincie Utrecht een uitvoeringsovereenkomst worden gesloten. De stichting hoopt op financiële steun voor het opstellen van het Streefbeeld door de vier betrokken gemeenten Amersfoort, Soest, Zeist en De Bilt. De provincie Utrecht heeft al toegezegd driekwart van de kosten te zullen betalen.

Jacob van Campen
De Wegh der Weegen is vanaf midden 17e eeuw aangelegd naar een ontwerp van de Amersfoortse ontwerper Jacob van Campen. De weg is destijds volgens een kaarsrechte indeling verdeeld in vakken met brede sorties (uitgangen) en diende later ter inspiratie van vergelijkbare lange wegen en straten. Langs de weg verschenen landgoederen waarvan de eigenaren meehielpen aan het onderhoud van hun deel van de weg. In de loop van de tijd zijn helaas veel van de karakteristieken van de Wegh verloren gegaan.