Het bestuur van de kerkelijke instelling Philosophicum Dijnselburg heeft, met inachtneming van alle kerkelijke voorschriften en onder begeleiding van het Hilversumse makelaarskantoor Redres, het landgoed Dijnselburg in te Zeist met alle opstallen verkocht aan Stroet B.V. te Maarssen. Daarmee is ‘Dijnselburg’ na 70 jaar niet langer in kerkelijke handen. Meer informatie treft u aan op https://www.aartsbisdom.nl/landgoed-dijnselburg-verkocht/

Het Aartsbisdom Utrecht kocht het landgoed Dijnselburg in 1947. Doel van het aartsbisdom was in eerste instantie om er priesterstudenten te huisvesten. Vanwege de ongunstige omstandigheden vlak na de Tweede Wereldoorlog (hoge bouwkosten en een gebrek aan bouwmateriaal) liet de uitvoering van de bouwplannen nog enige jaren op zich wachten. Pas op 19 november 1951 werd de eerste steen gelegd. Op 29 september 1952 vond de officiële opening en inwijding plaats door aartsbisschop coadjutor mgr. Alfrink, uit naam van kardinaal De Jong. Bij de bouw werd ook een kapel in de vorm van een vroegchristelijke basiliek gerealiseerd. Het altaar werd toegewijd aan de H. Johannes de Doper en bevat de relieken van Willibrordus en Bonifatius.