Een voormalige school langs de Wegh der Weegen, midden in Soesterberg, staat centraal op een thema-ochtend met een historisch karakter in Soesterberg. Onder het motto ‘Terug naar school’ kunnen bezoekers herinneringen ophalen aan de hand van oude beelden en materialen.
Dat kan op woensdag 28 november van 10.00 tot 12.00 uur in dorpshuis De Linde aan de Christiaan Huygenslaan 4a. De bijeenkomst is gratis toegankelijk.
In 1805 werd de leerplicht ingevoerd. In de buurtschap Den Bergh was er in die tijd nog geen schooltje. De afstand naar Soest was voor de kleintjes op hun klompjes over slechte zandpaden over de heide geen doen. Er wel al wel les gegeven door onbevoegden in een lokaaltje van een vervallen hofstede van Heerenhuys De Sterrenberg. Die onbevoegden waren tuinbazen van de buitenplaatsen. Hun echtgenotes verzorgden het nuttig handwerken voor de meisjes. Het eerste “bijschooltje” dateert van 1837, kort daarvoor was meester Moesveld aangetrokken als eerste bevoegde onderwijzer. Dat zou tot 1922 de enige school blijven voor het openbare lager onderwijs.
In 1922 werden twee nieuwe scholen opgericht, een rooms-katholieke en een protestants-christelijke school. De openbare school hield maar twee leerlingen over en werd gesloten. Door een actiegroep werd de Stichting Volksonderwijs opgericht en kon even later toch een doorstart worden gemaakt. Het aantal leerlingen nam daarna weer toe en in 1929 konden ook zij een nieuwe school betrekken. Soesterberg kent nog steeds drie basisscholen, dat zijn nu de openbare school De Startbaan, de RK Carolusschool en de protestants-christelijke basisschool De Postiljon. Er is geen voortgezet onderwijs in Soesterberg.