Op het terrein van landgoed De Oude Tempel aan de Banningstraat in Soesterberg, in vak 13 langs de Wegh der Weegen, komt een nieuwe woonwijk van 230 tot 300 woningen. De gemeente Soest wil die wijk duurzaam en energieneutraal maken. Wethouder Marcel Adriani van duurzaamheid voelt veel voor aansluiting van de wijk op SolarRunway. Dat is een manier van warmtewinning uit het asfalt van de hoofdbaan (runway) van de oude vliegbasis Soesterberg, een idee dat is uitgewerkt door de architect Carel Bense uit Soesterberg en het Ondernemers Netwerk Soesterberg.


De baan is 45 meter breed en 3200 meter lang en is opgebouwd uit een dik pakket van betonnen delen met daaroverheen een laag asfalt. SolarRunway legt erbovenop een dun pakket met slangetjes, afgedekt met een laagje asfalt, bij elkaar slechts 5 cm dik. Deze methode is het goedkoopste en veroorzaakt geen milieuschade, aldus de initiatiefnemers.
Het warme water wordt in een leidinggoot (die er al ligt uit de militaire periode) verzameld en via een warmtewisselaar wordt de warmte overgedragen op het grondwater op een diepte van zo’n 200 meter. Een beproefde techniek, genaamd WKO (Warmte Koude Opslag). Deze warmte wordt via eenzelfde warmtewisselaar weer onttrokken voor verwarmingsdoeleinden. De bewoners krijgen in dit model zonnepanelen op hun dak waarmee een pomp binnenshuis wordt aangedreven die het aangevoerde lauwe water van de landingsbaan verder verwarmt om het huis op te warmen.
SolarRunway hoopt ook andere nieuwe wijken, zoals het Dorpshart, Soesterberg-Noord en de woonwijk op Park Vliegbasis Soesterberg te kunnen voorzien van deze techniek.

De schets van de ontwikkelingen die SolarRunway graag ziet kunt u d.m.v. deze link hier inzien. Voor de wijk E komt de techniek te laat, die is al in ontwikkeling. Op F is al een bedrijventerrein in ontwikkeling, maar nieuwe bedrijven zouden in de toekomst kunnen worden aangetakt op de SolarRunway. ONTWERP: CAREL BENSE