De provincie Utrecht tekende op 31 januari 2018 een samenwerkingsovereenkomst met de stichting Wegh der Weegen. De gemeenten Amersfoort, De Bilt, Soest en Zeist gingen haar daarin al voor. Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof en de bestuursleden van de stichting Hans Voorberg en Nico Broeders tekenden die overeenkomst in het provinciehuis.

Met de overeenkomst bevestigen alle partijen het grote cultuurhistorische belang van de Wegh der Weegen, de oude provinciale weg N237 tussen Utrecht en Amersfoort. Die werd midden zestiende eeuw aangelegd volgens een uniek geometrisch concept. Een kaarsrechte weg met op vaste afstand zijwegen (zogeheten sorties) met daartussen vakken waarin kon worden gebouwd, ontworpen door de Amersfoortse architect Jacob van Campen. De weg doorsnijdt de vier gemeenten Amersfoort, De Bilt, Soest en Zeist.

Het versterken en bekendmaken van de weg als cultureel erfgoed is de centrale gedachte in de overeenkomst tussen de provincie en de stichting. Daarom werkt de stichting Wegh der Weegen, in samenwerking met de vier gemeenten, de provincie, omwonenden en andere belanghebbenden, aan een langjarige visie. Dit streefbeeld wordt in mei 2018 gepresenteerd en biedt aan alle partijen een kader om toekomstige ontwikkelingen vorm te geven.