De talrijke ontwerpen die zijn gemaakt in het kader van de Ontwerpwedstrijd Belgenmonument zijn zaterdag 26 november te zien aan de Stadsring 65-69, het voormalige ABNAMRO-gebouw in Amersfoort. De tentoonstelling is open van 12.00 tot 16.00 uur. In de tentoonstelling zijn alle 133 ingediende ontwerpen inclusief de winnaar en zes genomineerde projecten te zien. De ontwerpen variëren van toevoegingen van paviljoens of kunstwerken, ingrepen in het landschap, tot het scheppen van podia of het geschikt maken als digitale hotspot.

FASadE schreef de Ontwerpwedstrijd Belgenmonument in 2016 uit voor architecten, landschapsarchitecten, ontwerpers en kunstenaars in Nederland en Vlaanderen, om het Belgenmonument, dat nauwelijks bekendheid geniet, betekenis te geven als herdenkingsplek en memorial en als plek die symbool staat voor de opvang van ontheemden.

Het winnende ontwerp is ‘Museum voor Gastvrijheid’ van de in London gevestigde Matthijs la Roi van Matthijs la Roi Architecture. Naar de mening van de jury voldoet het ontwerp volledig aan de opgave die in de uitvraag is gesteld.