Om 11 uur op zaterdag 11 september was het weer zover, het Open Monumentenweekend ging van start, en hoe. De eerste bezoekers van het recent gerestaureerde voormalige station van Huis ter Heide, gelegen aan de Wegh der Weegen, stonden te trappelen om naar binnen te gaan.
Maar liefst 375 bezoekers waren benieuwd naar het resultaat van de perfect uitgevoerde restauratie van het stationsgebouw. Veel verhalen er ervaringen zijn uitgewisseld. Sommige bezoekers hadden de trein nog zien rijden over het oude spoor tussen Zeist en Bilthoven. Weer anderen vertelden over hun ervaringen in de Spitfire, de roemruchte ontmoetingsplaats voor Amerikaanse militairen die destijds gelegerd waren op vliegbasis Soesterberg.
Tussen de bedrijven door lukte het ons het bijzondere verhaal van de Wegh der Weegen te vertellen aan de vele belangstellenden waarvan een aantal ook het grote of kleine boek aanschaften. Met veel plezier hebben we dit jaar zoveel bezoekers ontvangen.
Dat was natuurlijk mede te danken aan de bijzondere locatie waar we dit jaar te gast waren: HET STATIONSHUIS.
Henk Dissel, de eigenaar van het pand heeft de welverdiende WAARDERINGSPRIJS ERFGOED ZEIST 2021 op 2 september in ontvangst mogen nemen. De adviesraad Erfgoed Zeist heeft het initiatief genomen voor de toekenning van deze prijs voor bijzonder goed uitgevoerde restauratie/renovatie van waardevol erfgoed in de gemeente Zeist. Met deze waarderingsprijs wil de Adviesraad c.q. het bestuur van het Geheugen van Zeist de initiatiefnemer tot en realisator van de restauratie/ renovatie complimenteren met het bereikte resultaat.
Een speciaal woord van dank is op zijn plaats voor de huurder van het voormalige stationsgebouw, Erik van Bueren, directeur van EQ consulting group en Annemieke Mulder. Zij hebben ons gastvrij ontvangen tijdens het zeer geslaagde open monumentenweekend !
Tot slot is het goed te vermelden dat ook vrijwilligers van stichting De Zilver-Kamer op beide dagen aanwezig waren in Huis ter Heide. Deze samenwerking is wederzijds goed bevallen en voor herhaling vatbaar.
Wij verheugen ons nu al het OPEN MONUMENTENWEEKEND in 2022,
Dus graag tot dan!