Op 27 december 2020 is HANS VOORBERG, voorzitter van de stichting Wegh der Weegen overleden. Hans was al geruime tijd ernstig ziek en de laatste maanden ging zijn gezondheid hard achteruit. Hans was vanaf de oprichting in 2013 betrokken bij de stichting. Hij heeft met grote inzet, creativiteit, doorzettingsvermogen, maar vooral ook met zijn enthousiasme de Wegh op de kaart gezet. Daar zijn wij hem zeer dankbaar voor.
De totstandkoming van het Streefbeeld in 2018 is zijn grote verdienste geweest door Publiek-Private Samenwerking met de provincie Utrecht, de vier gemeenten die door de Wegh verbonden worden (Amersfoort, Soest, Zeist en de Bilt), omwonenden en andere betrokkenen bij de Wegh. 
Wij zullen de deskundigheid van Hans, maar vooral zijn vriendschap enorm gaan missen en gaan met vereende kracht het werk in zijn geest voortzetten.
Wij wensen zijn vrouw Daisian, zijn dochter Franciska, familie en vrienden sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Mede namens de Raad van Advies en vrijwilligers

Bestuur stichting Wegh der Weegen