Op 22 april zijn binnen Amersfoorts grondgebied de eerste straatnaamborden vervangen. De gemeenten Soest en Zeist volgen binnenkort. Zoals in projectenvelop 8 van het Streefbeeld omschreven zijn alle suggesties nu opgenomen op de borden. Dus behoudens de aanduiding ‘Wegh der Weegen’ als subtitel zijn in voorkomende gevallen ook de sortienummers en het vaknummer vermeld. De eerste interne gesprekken over de aanpak van dit onderwerp dateren van het voorjaar 2019. Vervolgens zijn op 22 april 2020 (exact een jaar geleden) diverse bedrijven aangeschreven om een offerte uit te brengen voor het collectief vervangen van de borden. Na een positief geluid vanuit de gemeenten maken zij nu gebruik van hun eigen leverancier. Na de ‘Welkomstborden’ aan de Wegh en de vermelding in de 12 bushokjes moet het voor de bezoekers nu toch wel duidelijk zijn dat de Wegh wel heel bijzonder is.