PRIVACY STATEMENT

De Stichting Wegh der Weegen (de “Stichting”) hecht groot belang aan de bescherming van de privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens van de aanmelders en andere bezoekers van de website. De Stichting zal de desbetreffende persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

De Stichting verzamelt persoonsgegevens, zoals naam en huis- / emailadres en telefoonnummer van een bezoeker van de website wanneer deze persoonsgegevens via de website aan de Stichting heeft doorgegeven, bijvoorbeeld bij aanmelding als vriend of als klant bij de webwinkel of bij een verzoek om informatie of om contact op te nemen. De Stichting gebruikt deze persoonsgegevens enkel om uw aanmelding te verwerken, informatie te verstrekken of contact op te nemen. Door uw persoonsgegevens via de website door te geven bij aanmelding als vriend, bij een bestelling bij de webshop of verzoek om informatie of om contact op te nemen, geeft u toestemming aan de Stichting voor het gebruik hiervan voor deze doeleinden. Op de website is aangegeven welke gegevens de Stichting nodig heeft om aan uw verzoek te kunnen voldoen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen aan info@weghderweegen.nl. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van het gebruik van de gegevens door de Stichting voor de intrekking van uw toestemming. De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens als klant om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. De Stichting bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is om aan uw verzoek te voldoen.

De aanmelders of andere bezoekers van de website hebben recht op inzage, verbetering, verwijdering, en beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht tegen de verwerking bezwaar te maken, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. Indien de aanmelders of andere bezoekers van de website van een van deze rechten gebruik willen maken, of bij vragen over dit privacy statement, kan contact worden opgenomen via info@weghderweegen.nl. Bij een eventuele klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Stichting verzoeken wij u ook om contact op te nemen via info@weghderweegen.nl. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.