De voornaamste plannen betreffen de volgende:

  • Het opstellen van een Streefbeeld in dialoog met de samenleving in samenwerking met de Provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort, De Bilt, Soest en Zeist.
  • Het (doen) vergroten van de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de Wegh, zoals in 2016 door het aanbrengen van de beeltenis van Jacob van Campen bij de overkluizing van de Wegh bij Soesterberg. Hiervoor zijn plannen in wording met betrekking tot de fietstunnel tegenover landgoed Vollenhoven.
  • Het laten aanbrengen van de sortietegels bij de resterende vakken 13 t/m 24 ter aanduiding van de oorspronkelijke sorties tussen deze vakken.
  • Bijdragen aan evenementen zoals landelijke Monumentendagen, Doe-dag georganiseerd door Het geheugen van Zeist etc. en initiatieven van andere organisaties op het gebied van cultuurhistorie.
  • Inhaken op projecten ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog.
  • Het bevorderen van een of meerdere projecten in het onderwijs met betrekking tot de Wegh (ontstaansgeschiedenis, politieke en economische betekenis zowel nationaal als internationaal, relatie met andere mega projecten, publiek/private samenwerkingsvorm, en dergelijke).
  • DefiniĆ«ren en starten van pilots voor diverse activiteiten gerelateerd aan de Wegh, zoals bijvoorbeeld marathon, fietstochten, etc.
  • Het (in samenwerking met de omliggende gemeenten) promoten van de Wegh ten behoeve van het toerisme, o.a. door het uitbrengen van (een geactualiseerde versie van) de fietsroute langs de Wegh.
  • Eerste lustrum vieren!