Auteursrecht en overige rechten van intellectueel eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, afbeeldingen en overig materiaal berusten bij de Stichting Wegh der Weegen (“SWDW”).
Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SWDW niet toegestaan.

Privacy statement

SWDW hecht groot belang aan de bescherming van de privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens van de aanmelders en andere bezoekers van de website. SWDW zal de desbetreffende persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.
SWDW verzamelt persoonsgegevens van een bezoeker van de website wanneer deze persoonsgegevens via de website aan SWDW heeft doorgegeven, bijvoorbeeld bij aanmelding voor de nieuwsbrief of als Vriend, een bestelling bij de webshop, of een verzoek om informatie of om contact op te nemen. SWDW gebruikt deze persoonsgegevens enkel om de aanmelding of bestelling te verwerken, informatie te verstrekken, of contact op te nemen.
 
De aanmelders of andere bezoekers van de website hebben recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn/haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien de aanmelders of andere bezoekers van de website van een van deze rechten gebruik willen maken, of bij vragen over dit privacy statement kan contact worden opgenomen via info@wderw.nl.

Disclaimer

SWDW spant zich in om de inhoud van deze site zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
SWDW sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie of afbeeldingen die via deze website zijn verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.
SWDW behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze site, inclusief deze disclaimer, aan te passen.